Alter Ego

Да даваш е висш израз на сила

Схващането, че няма нищо по-лесно от това да обичаш, продължава да господства въпреки многобройните доказателства за обратното. Няма друга дейност, друго начинание, които да започват с такива колосални надежди и…

Social Anxiety Is Linked With High IQ, Empathetic Ability & Sentinel Intelligence

A few years ago, a series of studies came out in an attempt to sort of ‘debunk’ people who practice spirituality. The study found that people who have a spiritual…