С любов към животните и здравето!

Трийсете дни без месо вече станаха близо 70 и ще станат доста повече, защото вече взех решение, че връщане назад няма. С любов към животните и грижа за собственото ми…