Промяна на навиците; 30 дни без месо!

Понесеш ли се по течението на промените сякаш не може да се спреш в един момент. Следват нови и нови ден след ден. А когато говорим за промяна на лошите…