Адът е тук и сега. Раят също.

Човекът има неповторимо място в Божието творение. „Вдъхнах му от Своя Дух“, казва Бог. Всички ние без изключение сме сътворени като Божии наместници на земята. Запитай се колко често се…

Ако искаш да укрепиш вярата си, трябва да омекнеш в сърцето си

Въййй… най-накрая седнах да дочета Любов на Елиф Шафак и честно казано без думи ме остави края на книгата, а каквото и да кажа за нея ще е малко, така…