Капаните на позитивното мислене

Ще си позволя да започна с един лек преход от личния ми опит през негативното като част от моя живот и как успях да стигна до другия бряг… И аз,…