Страх, Срам и Себеотричане

Тези три С-та така мощно съскат в живота ни днес, че ако човек се спре поне за малко и започне да наблюдава, ще види не само как пречат на самия него,…